Základní informace

V krátkém čase po skončení druhé světové války se rozvinula snaha o zachování a udržení míst utrpení a smutku tak, aby byla stálou připomínkou i výstrahou pro budoucí generace.

Dne 6. května 1947 vláda Československé republiky rozhodla zřídit v Terezíně památník s cílem zachovat a udržovat pietní místa v tom stavu, v jakém byla v době nacistické poroby. Památník Terezín dnes tvoří soubor jednotlivých pietních míst, která jsou značně rozptýlena a netvoří ucelenou lokalitu.

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.

Soubor Památníku Terezín tvoří následující památná místa z let 1940 - 1945:

 1. Malá pevnost

 • Je možno prohlédnout si areál této bývalé policejní věznice gestapa. V Muzeu Malé pevnosti je umístěna stálá expozice Malá pevnost Terezín 1940 - 1945 a stálá Expozice výtvarného umění Památníku Terezín. V Malé pevnosti se dále nacházejí stálé expozice Terezín 1780 - 1939, Koncentrační tábor Litoměřice 1944 - 1945, Internační tábor pro Němce. Malá pevnost 1945 - 1948, příležitostné výstavy a kino. Informace podávají návštěvníkům průvodci, případně pracovníci archivu.
 1. Muzeum ghetta

 • V budově se nachází stálá expozice o dějinách terezínského ghetta, kino, prostor pro příležitostné výstavy, studovna a pracoviště vzdělávacího oddělení, kde jsou také podávány odborné informace návštěvníkům.
 1. Národní hřbitov

 • Byl založen v roce 1945 a jsou na něm pochovány oběti z policejní věznice gestapa v Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentračního tábora v Litoměřicích.
 1. Pietní místo u Ohře

 • Na tomto místě byly v listopadu 1944 na příkaz SS vysypány do řeky ostatky asi 22 000 obětí, zpopelněných předtím v krematoriu ghetta.
 1. Park terezínských dětí

 • Byl vybudován na památku nejmladších vězňů ghetta jako místo piety a vzpomínek.
 1. Bývalá Magdeburská kasárna

 • V době ghetta sídlo židovské samosprávy. Dnes je zde umístěno Středisko setkávání, půdní divadlo a návštěvníci mohou zhlédnout repliku hromadné ubikace vězňů z doby ghetta, jakož i stálé expozice věnované různým oblastem kulturního dění v ghettu.
 1. Židovská modlitebna a rekonstrukce „mansardy“ vězňů terezínského ghetta

 • V bývalém hospodářském stavení na jednom z terezínských dvorků se zachoval prostor s unikátní původní výzdobou – jedna z modliteben v bývalém ghettu. Nad ní se nacházejí pozůstatky jednoho z tzv. kumbálků. Jednalo se o malé prostory na půdách obytných i hospodářských objektů v Terezíně, které byly přeměňovány na nouzové ubytování minimálních rozměrů, poskytující malému počtu vězněných alespoň trochu soukromí. V daném případě šlo nepochybně o příbytek řemeslníků, kteří byli v uvedeném objektu soustředěni a pracovali v nedalekých ústředních dílnách ghetta. Nouzový obytný prostor nad modlitebnou naštěstí nebyl později přestavován a tak bylo možno jej zrekonstruovat do podoby přibližně té, jakou měl v době ghetta.
 1. Železniční vlečka

 • Zbytky kolejí z bývalé trati spojující terezínské ghetto s nádražím v Bohušovicích nad Ohří se zachovaly v místech, kde byly odbavovány transporty s vězni.
 1. Kolumbárium

 • V této části bývalého opevnění byly uchovávány ostatky obětí, zpopelněných v krematoriu ghetta.
 1. Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta

 • V jejich prostorách byli shromažďováni zemřelí a probíhaly hromadné pohřební obřady.
 1. Židovský hřbitov a krematorium

 • V prostorách krematoria je možno zhlédnout stálou expozici o úmrtnosti a pohřbívání v ghettu.
 1. Hřbitov sovětských vojáků

 • V roce 1977 sem byly pochovány exhumované ostatky 49 sovětských vojáků zemřelých při osvobozování Československa.

V České republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

Památník Terezín je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.