Soutěže 2019

XXV. ročník literární a XXIII. ročník výtvarné soutěže

- Memoriálu Hany Greenfieldové -

se společným tématem


Jsem tu bez rodiny


Účastníci soutěže byli motivováni následujícím textem:

„Večer nikdy neusnul, dokud jsem nepřišel a nevyprávěl mu události z celého dne. O všechno jsme se dělili. Měli jsme s Blankou, mou ženou, umluveno, že si ho po válce vezmeme k sobě, že bude u nás studovat. Byl sirotek, pocházel z Plzně a starala se o něj teta. Vzorně se starala a měl ji rád jako matku.“

Citovaná vzpomínka vězně terezínského ghetta, pedagoga Rudolfa Fraňka z roku 1965 popisuje osud sirotka Honzy Treichlingera, který byl v době nacistické okupace českých zemí také internován v Terezíně. Stejně jako většina vězňů ghetta, ani on se nedožil osvobození. Motto letošních soutěží Památníku Terezín vyjadřuje situaci mnoha dětí, které ztratily rodiče a snaží se s touto nelehkou situací vyrovnat, navíc v nenormálních podmínkách. Dokážete si představit sami sebe ve stejných nebo obdobných poměrech? Zažívají podobné věci dnešní chlapci a děvčata? Je třeba pomáhat sirotkům, kteří přišli o rodinu v nějaké současné válce? Jak by tato pomoc měla podle Vás vypadat?
Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Soutěž byla vyhlášena v následujících věkových kategoriích:

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  • žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
  • žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:

  • žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Do uzávěrky soutěže došlo 721 všech prací z 115 škol v celé České republice, z toho 156 literárních (99 v I. a 57 v II. kategorii) a 565 výtvarných (165 v I., 279 v II. a 121 v III. kategorii).
V každé kategorii bylo oceněno osm prací (s výjimkou II. kategorie literární soutěže, kde bylo vybráno pouze sedm děl) z  daru bývalé vězenkyně terezínského ghetta Hany Greenfieldové.
Dále byly v každé kategorii uděleny Ceny Erika Poláka, financované z prostředků Terezínské iniciativy, sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta.

Výsledkové listiny ke stažení:

Oceněné literární práce soutěže PT pro rok 2019:

1. kategorie:

2. kategorie:

Oceněné výtvarné práce soutěže PT pro rok 2019: