Soutěže 2018

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2018

XXIV. ročník literární a XXII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

se společným tématem

Domov

„Kisch bydlel v zařízeném pokoji v ubohé newyorské čtvrti – muž exilu, který zde našel klid. Jako jiní političtí emigranti oné hořké epochy bydlel už v mnoha zemích, aniž věděl, kdy bude muset putovat dál nebo z čeho bude živ nebo jak s ním bude jednat policie nového státu.“ Uvedená vzpomínka z pera amerického spisovatele Alberta Maltze popisuje osud známého politického, zároveň i židovského československého uprchlíka, kterým byl novinář a spisovatel Egon Ervín Kisch. Ten pobýval po okupaci Československa nacistickým Německem ve Francii, USA a Mexiku, z něhož se po druhé světové válce vrátil zpět do vlasti. Podobný osud zažívali mnozí další podobně postižení, kteří utíkali po roce 1933 nejprve z Německem ohrožených a posléze obsazených zemí.

Pokuste se zamyslet, co pro ně mohla znamenat ztráta domova. S jakými těžkostmi se museli v zahraničí potýkat? Jak na ně nahlíželi tamní lidé? Bylo pro ně snadné se mezi ně začlenit? A s jakými problémy se musejí potýkat dnešní lidé prchající z různých důvodů ze svých domovů? Co pro vás znamená domov?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

 1. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
 2. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 3. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 Věkové kategorie literární soutěže:

 1. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 2. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 13. dubna 2018. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga.
Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce zasílejte nejlépe elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2018 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

 Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

 1. místo: 1000,- Kč
 2. místo: 900,- Kč
 3. místo: 800,- Kč
 4. místo: 600,- Kč
 5. místo: 500,- Kč
 6. - 8. místo: 300,- Kč

Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka v hodnotě 1000,- Kč, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa

Principova alej 304
411 55 Terezín    
tel.: 416 724 563
e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz , kana@pamatnik-terezin.cz