Soutěže 2017

XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

pod společným názvem

Je minulost stále živá?

Účastníci soutěže byli motivováni následujícím textem:

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti
a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

Soutěž byla vyhlášena v následujících věkových kategoriích:

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  • žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
  • žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:

  • žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 

Do uzávěrky soutěže došlo 429 všech prací z 95 škol v celé České republice, z toho 126 literárních (72 v I. a 54 v II. kategorii) a 303 výtvarných (89 v I., 156 v II. a 58 v III. kategorii).

V každé kategorii bylo oceněno osm prací (s výjimkou I. kategorie literární soutěže, kde bylo vybráno pouze sedm děl) z  daru bývalé vězenkyně terezínského ghetta Hany Greenfieldové.

Dále byly v každé kategorii uděleny Ceny Erika Poláka, financované z prostředků Terezínské iniciativy, sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta.

Výsledkové listiny ke stažení:

Oceněné literární práce soutěže PT pro rok 2017:

1. kategorie:

2. kategorie:

Oceněné výtvarné práce soutěže PT pro rok 2017: