Soutěže 2016

XXII. ročník literární a XX. ročník výtvarné soutěže - Memoriál Hany Greenfieldové - pod společným tématem "Vyučování bylo přísně zakázáno!"

Účastníci soutěže byli motivováni následujícím textem:

Tento ročník uměleckých soutěží Památníku Terezín je součástí společného projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Školákem ve válečných letech.

Téma letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín vychází ze vzpomínkového textu novinářky Jany Friesové z roku 1970 o zákazu vzdělávání  židovských dětí vězněných v terezínském ghettu. Autorka v něm mimo jiné dále píše: „(…) německá komandatura nárazově kontrolovala, není-li zákaz obcházen, a přepadovky hledaly knihy, sešity a vůbec důkazy. “

Dokázali byste se zamyslet nad tím, proč nacisté v terezínském ghettu i mimo něj zakazovali vyučování židovských dětí, které by byly v normálních podmínkách školou povinné?  Jaká mohla být reakce na tento zákaz? Proč vězni, jak ostatně vyplývá z citátu, zákaz porušovali? Měly z tohoto porušování zákazu děti radost? Jaký byl asi vztah mezi učiteli a žáky v takovýchto podmínkách? Myslíte, že pro děti v terezínském ghettu mohla být takováto tajná škola i něčím jiným než jen vzděláváním a výchovou? Proč se vychovatelé a učitelé z řad vězňů vystavovali nebezpečí a postihu za nedodržování zákazu? Mělo pro ně vzdělání a jeho šíření hodnotu, pro kterou mělo cenu riskovat? Má vzdělání i dnes hodnotu takovou, že byste pro něj riskovali? V čem je ukryta hodnota vzdělání, pokud nějakou podle Vás má?

Soutěž byla vyhlášena v následujících věkových kategoriích:

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  • žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
  • žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:

  • žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Do uzávěrky soutěže došlo 680 všech prací ze 115 škol v celé České republice, z toho 188 literárních (120 v I. a 68 v II. kategorii) a 492 výtvarných (128 v I., 312 v II. a 52 v III. kategorii).

V každé kategorii bylo oceněno osm prací (s výjimkou I. kategorie výtvarné soutěže, kde bylo vybráno pouze sedm děl) z  daru bývalé vězenkyně terezínského ghetta Hany Greenfieldové.

Dále byly v každé kategorii uděleny Ceny Erika Poláka, financované z prostředků Terezínské iniciativy, sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta.

 

Výsledkové listiny ke stažení:

Oceněné literární práce soutěže PT pro rok 2016:

1. kategorie:

2. kategorie:

Oceněné výtvarné práce soutěže PT pro rok 2016: