Terezínská tryzna 2020

18. 10. 2020 @ 10:00 hodin, 0 Národní hřbitov před Malou pevností

Vzpomínková akce u příležitosti 75. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce.

Z důvodu koronavirové krize nemohla pietní akce proběhnout v původním termínu 17. 5. 2020 - kvůli zhoršující se epidemiologické situaci bude akce bez účasti veřejnosti!

Program tryzny:

 • Nástup Čestné jednotky Hradní stráže a Ústřední hudby AČR na Národní hřbitov
 • Kladení věnců a kytic na Národní hřbitov
 • Hymna ČR
 • Vítání hostů a zahájení – Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín
 • Hlavní projev - Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu
 • Slovo pamětníka
 • Křesťanská modlitba
 • Židovská modlitba
 • Hudební vystoupení
 • Závěr tryzny – Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín
 • Odchod Čestné stráže AČR

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena!

 • pořadatel: Památník Terezín
 • spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje (certifikát).