Jom Ha' Šoa

2. 5. 2019 @ 14:00 hodin, 0 Dvůr před býv. modlitebnou

vzpomínka na oběti šoa

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském ghettu (19. 4. - 16. 5. 1943) a podle pohyblivého židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce nisanu. V Izraeli je tento den státním svátkem.

  • začátek ve 14:00 hod, dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín
  • spolupořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa