Další služby a informace

Provozovatel návštěvnických objektů: Památník Terezín, státní příspěvková organizace

Zajišťujeme a umožňujeme:

 • Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, archiv, vzdělávací semináře
 • Promítání dokumentárních filmů v kinosálech Malé pevnosti a Muzea ghetta – přehled filmů
 • Fotografování a pořizování videozáznamů: povoleno v exteriérech i interiérech, výhradně pro osobní potřebu návštěvníka – v interiérech je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat selfie tyče a stativy, v expozicích také blesk
 • Profesionální filmování a pořizování videozáznamů k jiným účelům než pro osobní potřebu: možné pouze na základě zvláštního povolení vedení PT, které je nutno sjednat předem písemnou formou. Podmínky jsou ke stažení zde.
 • Parkování: Malá pevnost – 200 m (jednotná hodinová sazba na všech parkovištích v Terezíně: 40 Kč za autobus a 10 Kč za osobní auto), Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna – na ulici (bezplatně – pouze osobní vozy, autobusy musí po vyložení osob odjet na jedno ze 3 záchytných parkovišť)
 • V prostoru Malé pevnosti se nachází bankomat, další je na Náměstí ČSA v Terezíně.
 • Bezbariérový vstup:
  • Malá pevnost – prohlídková trasa bez podzemní chodby, kino, přízemí Muzea Malé pevnosti, většina výstavních prostor, sociální zařízení
  • Muzeum ghetta – celý objekt bezbariérový
  • Magdeburská kasárna – celý objekt bezbariérový
  • Krematorium Bohušovice – připravuje se bezbariérový přístup
  • Obřadní místnosti a márnice – přístupné bez bariér
  • Kolumbárium – přístupné bez bariér
  • Modlitebna z doby ghetta a replika mansardy - modlitebna je bezbariérově přístupná, mansarda nikoli

Archiv Památníku Terezín v Malé pevnosti je pro turisty i badatele otevřen v pracovní dny 8:00 – 15:00 hod. Mimo tuto dobu využijte možnosti písemného kontaktu s dotazem na archiv@pamatnik-terezin.cz. Získání informací o vězněných bez náhledu do materiálů je možné pro všechny. Badatelé jsou povinni zaslat předem žádost o povolení ke vstupu do archivu a fotoarchivu. Žádost musí být schválena ředitelem nebo jeho náměstkem. Po obdržení povolení je nutné, domluvit si termín návštěvy minimálně 2 dny předem.

Všechny objekty spravované Památníkem Terezín jsou z důvodu bezpečnosti pod nepřetržitým dohledem kamerového systému, ze kterého je zpravidla pořizován záznam. Zpracovatelem záznamů je Památník Terezín. Registrační číslo subjektu: 00031296.