80. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku ghetta Terezín

80. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku ghetta Terezín

Na podzim tohoto roku si budeme připomínat tragické milníky v dějinách naší země a celé Evropy. Uplyne 80 let od zahájení deportací Židů z českých zemí okupovaných tehdy nacistickým Německem a od zřízení židovského ghetta v Terezíně. Tyto události byly součástí realizace obludného plánu genocidy Židů označovaného svými tvůrci za „konečné řešení židovské otázky“. Ten po definování budoucích obětí pokračoval stupňováním jejich diskriminace, násilným vyčleňováním ze společnosti a soustřeďováním před závěrečnou fází, jíž byla jejich hromadná likvidace. K smrti byli odsouzeni všichni, kdo se narodili jako Židé. Nezáleželo na jejich jednání, smýšlení či politické orientaci. Určujícími byla kritéria nacistické ideologie vycházející ze zvrácených rasistických teorií.

   V Protektorátu Čechy a Morava, vytvořeném po okupaci z českých zemí bez odtržených pohraničních oblastí, znamenal počátek výrazného urychlení realizace „konečného řešení“ nástup Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora 27. září 1941. Jedna z prvních porad jeho užšího štábu rozhodla 10. října 1941 o zahájení deportací Židů z protektorátu. Mezi 16. říjnem a 3. listopadem odjelo pět transportů z Prahy do ghetta v Lodži a 16. listopadu 1941 je následoval transport z Brna do ghetta v Minsku. Na další poradě 17. října 1941 bylo rozhodnuto, že Židé budou soustřeďováni v ghettu umístěném na území protektorátu. Jako vhodné místo byl vybrán Terezín.

   Historie terezínského ghetta počíná příchodem transportu s označením „komando  výstavby“ dne 24. listopadu 1941. Byl prvním z dlouhé řady transportů, které do Terezína proudily zprvu z protektorátu, ale později i z dalších zemí ovládaných nacistickým režimem. Postupně s nimi dorazilo na 140 000 lidí, k nimž na konci války přibylo ještě více než 15 000 převážně židovských vězňů evakuovaných z různých koncentračních táborů před postupující frontou. Na 35 000 deportovaných zahynulo v Terezíně, téměř 88 000 lidí bylo odtud postupně deportováno na východ, do míst vyhlazování a otrocké práce. Osvobození se dožilo jen přibližně 3 800 z nich. Nejpočetnější skupinu mezi deportovanými – více než 60 000 – tvořili Židé z protektorátu.   

  Židé se až do období nacistické okupace významně podíleli na kulturním, společenském a hospodářském rozvoji naší země. S jejím životem byli pevně spojeni a násilné znemožnění jejich dalšího podílu na tomto vývoji a posléze  fyzická likvidace většiny z nich znamenaly pro celou zemi těžkou ztrátu, jejíž důsledky pociťujeme dodnes. Na počátku okupace žilo na území protektorátu na 118 tisíc Židů, konce války se dožila jen o něco více než desetina z nich.

   Připomínání těchto tragických událostí a jejich odkazu pro naši současnost bude nadále součástí obrany demokratických hodnot a úsilí o zamezení pokusů o zkreslování či přímé falšování historických faktů, jakož i zápasu proti rasistickým, xenofobním a neonacistickým tendencím. S tímto cílem spojily své síly při přípravě akcí k připomenutí tragických událostí, ke kterým došlo před 80. lety, četné instituce, organizace i jednotlivci, kteří se budou podílet na přípravě a průběhu široké škály vzpomínkových akcí.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

22. 9. Židovské muzeum v Praze

Přednáškový cyklus historičky Jany Šplíchalové a Radany Rutové.

Události roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a dokumentech ŽMP.

Kde? Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP, Maiselova 15, Praha / Kdy? 18:00

Vstup volný

22. 9. Památník ticha

Výstava Ondřeje Kundry: Vendulka – Flight to Freedom

Cyklus unikátních fotografií Jana Lukase spolu s texty z knihy Ondřeje Kundy o dívce z ikonického snímku

Kde? Holešovické Nádraží Bubny / Kdy? V 17:00

Vstup volný

24. 9. 2021 Památník ticha

Noc poezie a hudby

Představení textů běloruských zakázaných básníků, adaptovaných do moderní hudby

Kde? Holešovické Nádraží Bubny / Kdy? 20:00 – 23:00

Vstup volný

25. 9. 2021 Památník ticha

Autorská prezentace: David Vaughan / Tomáš a Martin Welsovi: Sancta Familia

Knižní vzpomínka na rodinu Welsových spojená s živým čtením osobitého textu. Literární procházku doplní svým odborným výkladem Zdeněk Lukeš.

Kde? Holešovické Nádraží Bubny / Kdy? 10:00 – 12:00

Vstup volný

4. 10. Památník ticha

Autorská prezentace: Lenka Horňáková – Civade: Symfonie o novém světě

Autorská prezentace knihy ztvárňující příběh Vladimíra Vochoče, bývalého československého konzula v Marseille, kterému se podařilo na začátku 2. světové války zachránit stovky lidských životů.

Kde? Holešovické Nádraží Bubny / Kdy? 17:00

Vstup volný

6. 10. 2021 Památník ticha

Divadelní představení: Invisible I./ Hannah

Divadelní zpracování příběhu herečky a zpěvačky Hany Frejkové v režii Miřenky Čechové a produkci Tantehorse

Kde? Holešovické Nádraží Bubny / Kdy? 17:30

Vstup volný

13. 10. Židovské muzeum v Praze

Přednáškový cyklus historičky Jany Šplíchalové a Radany Rutové.

Události roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a dokumentech ŽMP.

Kde? Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP, Maiselova 15, Praha / Kdy? 18:00

Vstup volný

13. 10. – 28. 11. Památník ticha

Výstava Pavel Dias: Torzo, vzpomínky na minulost

Cyklus fotografií, kterým mapoval nedávno zesnulý autor probuzení vzpomínek na místech paměti. Prostřednictvím svých fotografií hledá jazyk k odkazu šoa pro naši dobu.  

Kde? Dům u Černé Matky Boží Kdy? Úterý 10 – 20 hodin, Středa – neděle 10 – 18 hodin

Vstupenky k dostání v pokladně na místě

14. 10. Památník ticha

Bubnování pro Bubny 2021

Tradiční veřejný happening, v letošním roce připomene již 80. výročí prvního židovského transportu vypraveného z nádraží Bubny do polské Lodže.

Kde? Holešovické Nádraží Bubny / Kdy? V 17:00

Vstup volný

15. 10. Institut Terezínské iniciativy

Tradiční položení květin

Kde? Nový židovský hřbitov u pomníku lodžským / Kdy? V 11:00

Vstup volný

16. 10. Institut Terezínské iniciativy

Tradiční položení květin

Kde? Pamětní deska na zdi hotelu Mama Shelter Prague (dříve Parkhotelu) / Kdy? V 16:00

Vstup volný

27. 10. 2021 Nadační fond obětem holocaustu a Český osvětimský výbor

Vzpomínkový večer k 80. výročí založení ghetta Terezín

Diskuse s pamětníky Michaelou Vidlákovou, Tomanem Brodem a historikem Vojtěchem Blodigem, moderuje Petr Brod

Hudební vystoupení žáků Lauderových škol – zhudebněné básně dětí z Terezína

Kde? Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1 / Kdy? 18:00

Vstup volný na základě předchozí registrace, více informací na www.fondholocaust.cz

Říjen - Listopad Památník ticha

Projekce k filmu Petera Bebjaka ZPRÁVA

Vzdělávací program Památníku ticha a Židovského muzea v Praze k premiéře nového hraného filmu o útěku Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera z Osvětimi.

Termíny projekcí budou včas oznámeny na webových stránkách Památníku ticha.

1. – 2. 11. Památník Terezín

Konference k 80. výročí vzniku ghetta v Terezíně pod názvem „Terezínské ghetto a policejní věznice Terezín v represivním systému okupační moci (1940 – 1945)“

Dvoudenní mezinárodní vědecká konference, jejímž cílem je reflexe dosavadního stavu bádání a prezentace nových pramenů, poznatků, přístupů a perspektiv výzkumu

Akce pouze pro zvané

1. 11. Věčná naděje

Audiokniha – 3 kapitoly

4. 11. Památník Terezín

Setkání bývalých vězňů terezínského ghetta

Slavnostní setkání bývalých vězňů a vybraných hostů spolu s představením dětské opery Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Akce pouze pro zvané

6. 11. Musica non grata (Národní divadlo)

Koncert: Symfonie č. 21, Kadiš, Mieczyslaw Wajnberg

Kde? historická budova Národní divadlo / Kdy? 19:00

Vstupenky k dostání na webových stránkách Národního divadla.

7. 11. Věčná naděje

Hans Krása - Brundibár

Tradiční terezínská inscenace v podání souboru Dětské opery Praha v cyklu festival Věčné naděje

Kde?                                    / Kdy? 11:00

10. 11. Židovské muzeum v Praze

Přednáškový cyklus historičky Jany Šplíchalové a Radany Rutové

Události roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a dokumentech ŽMP.

Kde? Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP, Maiselova 15, Praha / Kdy? 18:00

Vstup volný

10. 11. Věčná naděje

Přednáška „Život a hudba v Terezíně“

Přednáška Zuzany Peterové a Vojtěcha Blodiga s hudebním doprovodem ve Winternitzově vile

13. 11. Památník Bubny

Přednáška o filmové reflexi příběhů 20. století na Festivalu Nezlomní a obětovaní 2021

Rodinné filmové dopoledne Památníku ticha v kině Oko pro Muzeum XX. století

Kde? BIO OKO, Františka Křižíka 460/15, Praha 7 Kdy? 10:00

16. 11. Masarykova univerzita v Brně

Brno - Minsk 1941

Vernisáž výstavy Masarykovy univerzity v Brně k 80. výročí prvního židovského transportu z Brna do Minsku

Kde? Žerotínovo náměstí, Brno Kdy? 16:30

Transporty do Běloruska, Jdi a dívej se

Filmové projekce

Kde? Univerzitní kino Scala Kdy? 17:45

23. 11. Věčná naděje

Koncert ve Španělské synagoze

Bente Kahan, Ronen Nissan, Leopoldinum - "Unfinished Lives" - básně Ilse Weber, hudba V. Ullmana a dalších

Kde? Španělská synagoga, Praha Kdy? 19:30

Vstupenky v síti Ticketstream, na webových stránkách Věčné naděje www.vecnanadeje.org nebo na místě.

24. 11. Památník Terezín

Pochod živých se svíčkami od nádraží v Bohušovicích nad Ohří do Terezína

Symbolický pochod, konaný v den příchodu prvního transportu do Terezína v roce 1941.

Kde? Před nádražní budovou v Bohušovicích nad Ohří / Kdy? V 16:00

Vstup volný

28. 11. Památník ticha

Oslava zahájení osmidenního židovského svátku chanuka čili svátku světel

Kde? Holešovické Nádraží bubny

Vstup volný

8. 12. Židovské muzeum v Praze

Přednáškový cyklus historičky Jany Šplíchalové a Radany Rutové.

Události roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a dokumentech ŽMP.

Kde? Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP, Maiselova 15, Praha / Kdy? 18:00

Vstup volný

Leden 2022 Památník Terezín

Výstava návrhů na novou expozici Muzea ghetta v Terezíně

V letošním roce bude vypsaná architektonické soutěž na novou expozici Muzea ghetta v Terezíně. Výstava představí návštěvníkům vybrané návrhy.

Kde? Muzeum ghetta, Terezín / Kdy? Denně od 9 do 17:30

Vstupenky k dostání na místě